Bir torba futbolçuKöşə

Bir torba futbolçu

Rəşad Ergün email: reshadergun@gmail.com Şaxta Baba, bilirəm, başa düşürəm, indi sənin “sezon”undur və işin başından aşır. Heç bəlkə, mənim bu məktubumu…

Şaxta Babanın cavabıKöşə

Şaxta Babanın cavabı

Rəşad Müseyibzadə email: rashadmuseyib@gmail.com Çox hörmətli Rəşad Ergünün “Bir torba futbolçu” başlığı ilə Şaxta Babaya yazdığı arzuları oxudum və araya bir…