Bir torba futbolçuKöşə

Bir torba futbolçu

Rəşad Ergün email: reshadergun@gmail.com Şaxta Baba, bilirəm, başa düşürəm, indi sənin “sezon”undur və işin başından aşır. Heç bəlkə, mənim bu məktubumu…