İslah(at)Azərbaycan futbolu

İslah(at)

Rəşad Fərhadoğlu Futbol başqa nəmənədir Azərbaycanda. Başqa ölkələrdə normal nəmənədir. “Normal” deyərkən, bizdə də digər ölkələr kimi, istər iqlimimiz, istər…